Bompriser vinter 2018 – Ringsaker Fjellveier

Bomkort kan oppdateres via e-post. Send navn, adresse og tlf.nr. Send kortnummer dersom du allerede har plastkort.
Kort kan også kjøpes på Pihl-kontoret på Sjusjøen (åpningstid 7.30 – 15.30 alle virkedager), på Brumund Sag Bomstasjon og på Kvilheim.

Følgende priser gjelder ved innkjøring via Kvilheim, Brumund Sag og Bergundhaugen. Storåsen har egne satser i vintersesong.

 

Tur/retur billett hele vegnettet                                                 Kr 130

Tur/retur billett nærpris bom                                                   Kr 100
Dekker kjøring innenfor bommen til man kjører ut igjen.

Klippekort – pr tur                                                                        Kr 100

Årskort                                                                                             Kr 1.770

Årskort nr. 2                                                                                  Kr 1.030

Årkort næring                                                                               Kr 2.920

Månedskort                                                                                       Kr 610

Månedskort næring                                                                       Kr 980

Ukeskort                                                                                            Kr 310

Stor bil, bobil og bil m/campingvogn                                  Dobbel sats

Plastkort                                                                                         Kr 100
Nødvendig for alle korttyper bortsett fra tur/retur billett.
Plastkort kjøpt tidligere kan fortsatt benyttes.

 

  • Prisene gjelder for personbil u/3500 kg.
  • Årskort, månedskort og ukeskort gjelder kun for personbil u/3500 kg og på Storåsen kun mai-oktober
  • Årskort skrives ut for ektefeller eller samboere i en husstand. Det gjelder ikke for barn eller andre slektninger
  • Plastkort skal være i bilen og vises ved kontroll. Hvilket som helst kjøretøy, men kun én bil innenfor bom.
  • Ureglementert kjøring innebærer straffegebyr: kr 400.
  • 2018 gjennomføres som et prøveår