Enighet om bomavgift

By 2. januar 2018Artikler, Nyheter

Velforeningene i Ringsakerfjellet og Pihl AS har høsten 2017 hatt en dialog om nye bompriser i Ringsakerfjellet. Etter siste innspill fra velforeningene 15.12.17 er det nå enighet om følgende opplegg videre:

  • Bompriser for T/R-billetter og tidsbestemte kort i 2017 videreføres for 2018.
    Klippekort tilbys også som billettløsning.
  • Hytteeiere innenfor bom Storåsen til og med Aksjøen tilbys på sommeren kjøring til/fra hytta med kr 30 pr tur. Dette skjer gjennom egne klippekort som hytteeier kan løse.
  • Vinterbetaling på Storåsen fortsetter med samme ordning som før.

Velforeningene og Pihl er enige om at full kostnadsdekning skal ligge til grunn for vegregnskapet. Med utgangspunkt i registrerte inntekter/kostnader vurderer man dette sammen ca i november 2018 for eventuelle endringer i 2019.

De som allerede har betalt 2.800,- får refundert det de har betalt for mye.
Send navn, kontonummer og kortnummer fra plastkort pr e-post eller ta kontakt pr telefon.