Hyttevegene

Pihl AS har bygd og vedlikeholder felles hytteveger. Hytteeierne har selv ansvar for sin stikkveg inn til hytta. Hyttevegene er bygd med en enkel standard og tåler tung transport bare under gode, tørre forhold.
Grunneier avgjør vinterbrøyting i hvert enkelt tilfelle, med hensyn til hytteområdets beliggenhet, interesse blant hytteeierne, brøytingens økonomi, hensynet til skiløyper og den miljømessige påvirkningen på området.

Informasjon om brøyting

Sjusjøen sentrum og Storåsen – Aksjøen: 
Storåsen AS
Vakttelefon: 911 97 360

Hytteveier, Ljøsheim/Åstdalen: 
Ringsakerfjellet Drift
Vakttelefon: 481 70 440

Hovedveier, Ljøsheim/Åstdalen:
Pihl AS