Bruk av campingvogn og bobil i Ringsaker Fjellveiers område

Ved Bergsbuvollen, Olshølen, Åkerseter, Aksjøstrømmen, Skvaldravollen og Øvre Åstbru er det tilrettelagt for bobil, campingvogn eller annen tilhenger med boenhet for camping.

Plassene er merket med henvisningsskilt. Det er ikke adgang til å sette hjulgående campingboenhet utenom disse plassene. Feilplasserte vogner/biler vil bli krevd fjernet eller bli fjernet for eieres regning. Vogner og biler skal i utgangspunktet ha registreringsnummer. Vogner med prøveskilt skal oppgi navn, adresse, telefonnr. samt type vogn, når parkeringsavgift betales, og skal merkes med navn på eier.

Campingvogn/bobil må ikke plasseres nærmere vann/elv enn 15 m.

Campingvogn som ikke er i bruk kan ikke etterlates. Det vil si at vogna ikke kan stå ubebodd fra ei helg til neste. Det er heller ikke adgang til å kjøre opp vogna noen dager i forveien for å sikre seg plass. Brudd på denne bestemmelsen vil bli anmeldt jfr. Friluftsloven § 9.

Det skal holdes god orden på plassene og omgivelsene. Avfall handteres jfr. kommunale forskrifter for Ringsakfjellet. Det vil si kildesortering så godt som mulig og restavfall i søppelstativ – containere.

Det er forbudt å gjøre opp ild i skog og mark i tiden 15/4 til 15/9.

Langtidsplassering:Åkerseter og Aksjøstrømmen er adgang til å plassere campingvogn for hele sesongen. Disse må plasseres på anvist plass. Paller og byggeelementer som brukes ved vognene, må fjernes sammen med disse ved sesongslutt.

Billettpris for kjøring med stor bil over 3500 kg, bobiler og bil med campingvogn = 2 x ordinær avgift.

Plassavgift for campingvogn, bobil, kombicamp, telt eller tilsvarende boenhet på våre inngjerdete plasser:

 

Betaling med mobiltelefon

Dagsats kr 100: Send tekstmelding: CAMPDAG <bilens regnr> til nr. 2380
Ukesats kr 400: Send tekstmelding: CAMPUKE <bilens regnr> til nr. 2380
Årsavgift kr 1500: Send tekstmelding: CAMPSESONG <bilens regnr> til nr. 2380
(F.eks: CAMPDAG DH12345)

Beløpet belastes telefon-abonnomentet, kvittering på SMS.
Avgiften gjelder i Ringsakerfjellet innenfor Storåsen – Åstdalen – Brumundsag – Bergundhaugen.

Camping uten å betale innebærer straffegebyr på kr 2000.