Category

Artikler

OMLEGGING AV BOMSTASJONER

By | Hovedside, Nyheter | No Comments

Bomstasjonen på Elgåsen – som har vært i drift i sommersesongen – vil bli avviklet på permanent basis når inneværende sommersesong avsluttes.
Fra våren 2018 vil automatbommen på Storåsen – som hittil kun har vært i drift i vintersesongen – gå over til helårsdrift.
Bompriser og opplegg for kortløsninger er ikke endelig avklart ennå, og vi vil gi utfyllende opplysninger om dette når det er avklart.

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE

By | Artikler, Nyheter | No Comments

Til fritidsboligeiere i Sjusjøenområdet

Fritidsboligen er en stadig viktigere base for friluftsaktiviteter og utgjør en stor del av vår fritid. Det er derfor viktig å få god kjennskap til hvilke krav og ønsker brukerne har til sitt hytteområde. Det gjelder for eksempel forhold som tilrettelegging av service- og aktivitetstilbud, men også vurdering av behovet for kollektive transportløsninger til og i området blir stadig mer påtrengende. Undersøkelsen kan virke omfattende, men svarene gir grunnlag for å vurdere hensyn og tiltak i forhold til videreutvikling av service og reiseliv på en måte som ellers ikke lar seg gjøre. Vi håper derfor at du/dere vil bruke litt tid på å besvare spørsmålene ved å gå inn på denne linken:

Hytteundersøkelse Sjusjøen 2017

 

Anleggsarbeider ved Graaten våren/sommeren 2017

By | Hovedside, Nyheter | No Comments

I forbindelse med oppstart av byggeprosjektet på Graaten vil det foregå anleggsarbeid i området framover:
– Graving av ny vann- og avløpsledning til Graaten pågår nedenfor Graaten nå og et par uker framover.
– Fra uke 11, 13. mars – starter riving av Sport 1-bygget og forberedelse til igangsetting av nybygg.
– Fra uke 16, 18. april – starter bygging av første del av ny dagligvarebutikk og nytt Sport 1-bygg.

Vi beklager de ulemper dette medfører, men gleder oss sammen med dere til hele området er ferdig utbygd.

Sport 1 flytter over i midlertidige lokaler ovenfor Fjellheimen (hvor Låven tidligere stod) etter vinterferien.

Informasjon vedrørende utbyggingen av Graaten AS

By | Hovedside, Nyheter | No Comments

Utbygging av Graaten AS

nye-graaten-2_web

Pihl AS har jobbet med Graaten-prosjektet siden våren 2014 for å få på plass en god og fremtidsrettet løsning, og er nå ferdig med det resultatet som skal bygges.

Graaten har vært og blir det fremtidige handelssentrum på Sjusjøen, med nye, bedre og større fasiliteter for drivere og publikum. Reguleringsplanen for Graaten ble vedtatt 15.06.2016 og det er gjort avtaler med Norgesgruppen og Sport1 om langsiktige leieforhold i de nye byggene. Annbudsrunde resulterte i Tronrud Mjøsbygg AS som avtalepart i en totalentreprise.

De nye byggene vil romme 1400m2 til dagligvare Kiwi, 500m2 sportsbutikk Sport1, 200m2 kafe i andre etg. over dagligvare og 50m2 kontorareal. Det vil også bli 11 leiligheter totalt, fordelt på 7 stk. over Kiwi og 4 stk. i underetasjen til Sport1-bygget. Parkeringsarealet vil bli doblet i forhold til i dag med 150 biloppstillingsplasser. Det har vært fokus på en estetisk utforming hvor sedumtak, malmfuru og tørrmur vil bli brukt i forhold til at vi er på fjellet samtidig som det skal synes at dette er et sentrum.

Fremdriften er lagt opp uten at publikum skal bli skadelidende. Arbeidet vil starte etter vinterferien i 2017 med at dagens Sport1 bygg rives. Sport1 flyttes i perioden i en isolert OBWiik hall. Etter påske starter bygging av fase 1, dagligvare på 700m2. Etter årsskiftet 2017/18 flyttes Kiwi fra det gamle arealet over i det nye arealet fra fase 1. i 2018 frem til september vil siste del av gamle Kiwibutikken bli revet og de vil bygge ferdig dagligvaren fullt og helt samtidig som Sport1 bygget skal bygges. Byggetiden vil være på 17mnd. Uten stengetid i praksis for Kiwi og Sport1.

nye-graaten-1_web

Turisme

By | Artikler, Praktisk info, Undersider | No Comments


Friluftsliv

Det er i Ringsakerfjellet en stor grad av turisme på forskjellige områder. Aktivitetene og tilbudene spenner fra stor grad av tilrettelegging i Sjusjøområdet til det enkle friluftsliv i Åstdalen.

Det er organisert og finansiert løypekjøring for over 300 km løyper. Det finnes anlegg for langrennsarrangment på Sjusjøen og i Natrudstilen. For alpint finnes det anlegg i Natrudstilen. Det er flere utleiefirmaer for hytter og leiligheter. Det finnes sti- og løypenett koblet mot flere av Turistforeningens ubetjente hytter, og Hamar og Hedemarken Turistforening driver leirskole for barn og ungdom på Åkersetra og Skolla i Åstdalen.

Lysløype – Sjusjøen Langrennsarena
Pihl AS har i samarbeid med idrettslagene i Ringsaker etablert en godt utstyrt langrennsarena på Sjusjøen. Sjusjøen er kjent for å ha fine snøforhold tidlig i skisesongen, og anlegget er åpent for både fritidsbruk og trening. Anlegget brukes også som arena for flere langrennsarrangementer i løpet av sesongen.
Se arenaens egne hjemmesider www.sjusjoenlangrennsarena.com

I tilknytning til langrennsarenaen er det også opparbeidet et lysløypenett i Sjusjøen-området på ca. 5 km. med godt preparerte løyper hele skisesongen.

Natur og friluftsliv – kulturminner
Alle hytteområdene ligger i fjellet, som varierer fra åpent fjellterreng til mer lukket fjellskog.

Skogen og trærne er underlagt reglene om drift av verneskog. Hele fjellområdet er fullt av kulturminner i form av fangst groper, kullmiler, jernvinneanlegg og setervanger. Ringsakfjellet har et godt nett av turstier og skiløyper, men størst tetthet i de sentrale strøk som Sjusjøen og Ljøsheim.

Camping i Ringsaker fjellveiers områder
For regler om bruk av campingvogn / bobil se vedlagte link: Regler Camping