Category

Nyheter

Informasjon vedrørende utbyggingen av Graaten AS

By | Hovedside, Nyheter | No Comments

Utbygging av Graaten AS

nye-graaten-2_web

Pihl AS har jobbet med Graaten-prosjektet siden våren 2014 for å få på plass en god og fremtidsrettet løsning, og er nå ferdig med det resultatet som skal bygges.

Graaten har vært og blir det fremtidige handelssentrum på Sjusjøen, med nye, bedre og større fasiliteter for drivere og publikum. Reguleringsplanen for Graaten ble vedtatt 15.06.2016 og det er gjort avtaler med Norgesgruppen og Sport1 om langsiktige leieforhold i de nye byggene. Annbudsrunde resulterte i Tronrud Mjøsbygg AS som avtalepart i en totalentreprise.

De nye byggene vil romme 1400m2 til dagligvare Kiwi, 500m2 sportsbutikk Sport1, 200m2 kafe i andre etg. over dagligvare og 50m2 kontorareal. Det vil også bli 11 leiligheter totalt, fordelt på 7 stk. over Kiwi og 4 stk. i underetasjen til Sport1-bygget. Parkeringsarealet vil bli doblet i forhold til i dag med 150 biloppstillingsplasser. Det har vært fokus på en estetisk utforming hvor sedumtak, malmfuru og tørrmur vil bli brukt i forhold til at vi er på fjellet samtidig som det skal synes at dette er et sentrum.

Fremdriften er lagt opp uten at publikum skal bli skadelidende. Arbeidet vil starte etter vinterferien i 2017 med at dagens Sport1 bygg rives. Sport1 flyttes i perioden i en isolert OBWiik hall. Etter påske starter bygging av fase 1, dagligvare på 700m2. Etter årsskiftet 2017/18 flyttes Kiwi fra det gamle arealet over i det nye arealet fra fase 1. i 2018 frem til september vil siste del av gamle Kiwibutikken bli revet og de vil bygge ferdig dagligvaren fullt og helt samtidig som Sport1 bygget skal bygges. Byggetiden vil være på 17mnd. Uten stengetid i praksis for Kiwi og Sport1.

nye-graaten-1_web

Reguleringsplan Lunkelia

By | Nyheter | No Comments

16. mars 2016:
Vi minner om at fristen for innspill er endret til 1. april 2016.

15. februar 2016:
Varsel om oppstart for Lunkelia 2016-02-12 med kartvedlegg
Lunkelia rp – Vurdering av vegalternativ_JUSTERT_TIL_KONSKV

3. juli 2015:
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Lunkelia finnes på denne lenken: Oppstartsvarsel Lunkelia
– samt orientering om vegalternativer på denne lenken: Varsel vegalternativer

bandtvang

Husk båndtvang!

By | Nyheter | No Comments

Den ordinære båndtvangen er 1. april til 31. oktober og gjelder i områder der det går beitedyr, det vil i praksis si i hele Ringsakerfjellet. I Ringsaker er det båndtvang hele året «i anlegg for lek og idrett, sport eller rekreasjon». Det vil si at hunder skal være i bånd i skianlegget på Sjusjøen (skistadion og lysløype) hele vinteren. Vi oppfordrer turgåere med hund til å ta hensyn til andre som har glede av ski- og turløyper, ved å holde hunden i bånd hele året. Ringsaker kommune har også vedtatt båndtvang i Birkebeinerløypa i perioden 1. februar til 2. påskedag.

cimg3686

Boka «Pihl – en sprek 175-åring»

By | Nyheter | No Comments

Boka er utgitt i 2009 og er skrevet slik at alle som ferdes i Ringsakfjellet vil finne noe av interesse. Den er på 200 sider og med rikt bildemateriale.

Boka selges på bomstasjoner og dagligvarebutikker på vei mot fjellet og hos bokhandlere fra Hamar til Lillehammer. Andre: HHT-butikken, Hamar, Nes Innkjøpslag. Prisen er nå nedsatt til kr 250.

På Brumund sag, Elgåsen og Øvre Åstbru bomstasjoner, Storåsen Parkering, Hygga og Pihl-kontoret i Mesnali kan hytteeierne i Pihl kjøpe ei bok pr hytte til kr 250. Read More

Jakt og Fiske

Gode tilbud for deg som liker jakt og fiske

By | Nyheter, Praktisk info | No Comments

Vi kan tilby store og gode terrenger for deg som liker jakt, fiske, natur- og friluftsliv. Vår utmark har et rikt mangfold av ulike arter som gir deg opplevelser året rundt, med eller uten gevær. Historisk sett har også området vært benyttet helt siden steinalderen, og det finnes en rekke kulturminner som viser hvilken betydning det har hatt for ulike bosetninger opp gjennom årene. Vi tilbyr gode jakt- og fiskemuligheter året rundt, og samarbeider med en rekke allmenninger for å forvalte dette på en best mulig måte.
» Les mer