Category

Praktisk info

fisken

Jakt og fiske – fiskekort

By | Praktisk info | No Comments

Vi kan tilby store og gode terrenger for deg som liker jakt, fiske, natur- og friluftsliv. Vår utmark har et rikt mangfold av ulike arter som gir deg opplevelser året rundt, med eller uten gevær. Historisk sett har også området vært benyttet helt siden steinalderen, og det finnes en rekke kulturminner som viser hvilken betydning det har hatt for ulike bosetninger opp gjennom årene. Vi tilbyr gode jakt- og fiskemuligheter året rundt, og samarbeider med en rekke allmenninger for å forvalte dette på en best mulig måte.

Småviltjakten og fisket er organisert gjennom Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. RJFO er en sammenslutning av eiendommene Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Veldre, Furnes og Nes allmenninger. Innenfor dette området som er på i alt 600.000 daa kan alle løse kort for småviltjakt og fiske. Kortsalg se Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. Storviltjakten (elg og rein) settes i hovedsak bort til aksjonærene i Pihl AS. fisken

Fjellveier

By | Praktisk info | No Comments

Innenfor Pihl AS sitt område er det i alt 120 km med bilveger som mot avgift er åpen for trafikk. Her er det et prissystem bygget på enkelt tur, 3-dagerskort, ukekort, månedskort, sesongkort og årskort, se prislister sommer 2015:

 

Det er en helårs bomstasjon ved Brumund Sag, en automatbetjent bomstasjon ved Bergundhaugen, samt 2 bomstasjoner – Elgåsen og Øvre Åstbru – som er betjent bare om sommeren. Om vinteren er det bomstasjon på Storåsen ved Sjusjøen. Denne betjener parkeringen på Storåsen og trafikken fra Storåsen til Aksjøen gjennom vinteren. Foruten billettsalget og salg av jakt og fiskekort, yter bomstasjonene service overfor de vegfarende, de beiteberettigede, hytteeiere og andre. Vegnettet som knytter de forskjellige hytte- og seterområder sammen, har tilknytning til Brumunddal, Moelv, Lillehammer, Øyer og Stor Elvdal. Birkebeinervegen (Torevegen) går fra Sjusjøen til Messelt i Stor Elvdal.

Fra Sjusjøen går den nordøstover forbi hytteområder og setervanger: Storåsen, Kroksjøen, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Storstilen og Øvre Åstbru bomstasjon og Gammelskolla. I vinterhalvåret fra ca 01.11. til 01.06. er Birkebeinervegen stengt fra Aksjøen til Øvre Åstbru. Strekningen Storåsen – Aksjøen brøytes hele vinteren. Åstdalsvegen begynner ved Brumund Sag innenfor Brumunddal. Inne i Pihl AS passerer man Tom seter før man kommer til Hamarseterhøgda hytteområde. Veien går videre inn i selve Åstdalen ved Hamarseter, for så å passere setervangene Olshølen, Åkerseter, Kvarstadseter og Skvaldra før en kommer inn på Birkebeinervegen ved Øvre Åstbru bomstasjon. Her fortsetter Åstdalsvegen videre inn i Øyer. Setervegen Bergundhaugen – Nyskolla går fra Bergundhaugen gjennom setervangene Blæka, Løvlia og tangerer setervangene Stenstilen og Storstilen, der den kommer inn på Birkebeinervegen. Vegen går også gjennom hytteområdene Løvlia ( Nes Almenning ) , Ljøsheim og Grunnåsen. Vegen fra Kvarstadseterlia til Storstilen er også vinterstengt.

Turisme

By | Artikler, Praktisk info, Undersider | No Comments


Friluftsliv

Det er i Ringsakerfjellet en stor grad av turisme på forskjellige områder. Aktivitetene og tilbudene spenner fra stor grad av tilrettelegging i Sjusjøområdet til det enkle friluftsliv i Åstdalen.

Det er organisert og finansiert løypekjøring for over 300 km løyper. Det finnes anlegg for langrennsarrangment på Sjusjøen og i Natrudstilen. For alpint finnes det anlegg i Natrudstilen. Det er flere utleiefirmaer for hytter og leiligheter. Det finnes sti- og løypenett koblet mot flere av Turistforeningens ubetjente hytter, og Hamar og Hedemarken Turistforening driver leirskole for barn og ungdom på Åkersetra og Skolla i Åstdalen.

Lysløype – Sjusjøen Langrennsarena
Pihl AS har i samarbeid med idrettslagene i Ringsaker etablert en godt utstyrt langrennsarena på Sjusjøen. Sjusjøen er kjent for å ha fine snøforhold tidlig i skisesongen, og anlegget er åpent for både fritidsbruk og trening. Anlegget brukes også som arena for flere langrennsarrangementer i løpet av sesongen.
Se arenaens egne hjemmesider www.sjusjoenlangrennsarena.com

I tilknytning til langrennsarenaen er det også opparbeidet et lysløypenett i Sjusjøen-området på ca. 5 km. med godt preparerte løyper hele skisesongen.

Natur og friluftsliv – kulturminner
Alle hytteområdene ligger i fjellet, som varierer fra åpent fjellterreng til mer lukket fjellskog.

Skogen og trærne er underlagt reglene om drift av verneskog. Hele fjellområdet er fullt av kulturminner i form av fangst groper, kullmiler, jernvinneanlegg og setervanger. Ringsakfjellet har et godt nett av turstier og skiløyper, men størst tetthet i de sentrale strøk som Sjusjøen og Ljøsheim.

Camping i Ringsaker fjellveiers områder
For regler om bruk av campingvogn / bobil se vedlagte link: Regler Camping

Jakt og Fiske

Gode tilbud for deg som liker jakt og fiske

By | Nyheter, Praktisk info | No Comments

Vi kan tilby store og gode terrenger for deg som liker jakt, fiske, natur- og friluftsliv. Vår utmark har et rikt mangfold av ulike arter som gir deg opplevelser året rundt, med eller uten gevær. Historisk sett har også området vært benyttet helt siden steinalderen, og det finnes en rekke kulturminner som viser hvilken betydning det har hatt for ulike bosetninger opp gjennom årene. Vi tilbyr gode jakt- og fiskemuligheter året rundt, og samarbeider med en rekke allmenninger for å forvalte dette på en best mulig måte.
» Les mer