Category

Ukategorisert

Graaten AS søker restaurantdriver

By | Artikler, Nyheter, Ukategorisert | No Comments

Unik mulighet til å utvikle og drive eget restaurantkonsept i hjertet av Sjusjøen.

Vi søker restaurantdriver til et helt nytt spisested sentralt på Sjusjøen, nærmere bestemt Graaten. I disse dager er Graaten under kraftig utvikling, og et nytt, arktitekttegnet bygg rommer dagligvare, leiligheter, sportsbutikk og ikke minst et topp moderne spisested. Graaten har hatt tradisjon med seterdrift og det har vært en naturlig møteplass med bevertning og handel for hytteeiere og turfolk helt siden 1930-tallet. Hytteområdet på Sjusjøen er i stadig vekst og med dertil økende kundegruppe, er det stort potensiale for en lønnsom drift. Besøksfrekvensen vil være sesongbetont, men med nærheten til bl.a. Lillehammer, vil catering og lukkede selskaper være en naturlig del av driften. Lokalene er klare til drift.

Du/dere
° vil være 100% ansvarlig for driften
° er resultatbevisst, ambisiøs og handlekraftig
° kan vise til god økonomiforståelse
° kan vise til erfaring fra drift av serveringssteder
° behersker skriftlig/muntlig norsk, alternativt et annet skandinavisk språk
° er en positiv bidragsyter til samarbeidet mellom næringsvirksomhetene på Sjusjøen
° satser på å benytte dere av kortreiste varer – i Sjusjøen og omegn er det flere gode produsenter og leverandører

Ny restaurantdriver må påregne å ha tilgjengelig egen driftskapital på minimum 1.000.000,-.

Vi tilbyr
° splitter nye lokaler av høy kvalitet med stilfullt og spennende interiør og inventar
° topp moderne og ferdig utrustet kjøkken
° sitteplasser til 70 personer inne
° stor uteservering

Om Sjusjøen
Sjusjøen ligger i Ringsaker kommune i Hedmark, 2,5 timer fra Oslo og kun 20 minutter fra Lillehammer med bil. Sjusjøen er en turistdestinasjon og et hytteområde for alle årets sesonger. Her finnes Norges beste skiløyper, alpinanlegg, stort fjellveinett for sykling, utallige turmuligheter i sti-nettet, treningssenter, sykkelbane, jakt- og fiskemuligheter og mye mer.

Send søknad med CV til:

Graaten AS, postboks 113, 2628 Sjusjøen eller
post@pihlske.no

Spørsmål om stillingen:
Per Fineid, daglig leder – 916 46 759

Søknadsfrist:
Snarest.

Finn-annonse:
118357606

Bompriser vinter 2018-2019

By | Ukategorisert | No Comments

Årskort kan enkelt oppdateres i automaten ved bommen. Dette gjelder når du allerede har plastkort.
I noen tilfeller kan kortene ligge inne med feil kategori, slik at du ikke får oppdatert det i automaten. Send oss en e-post eller ring oss i kontortiden, så hjelper vi deg.

Plastkort med ønsket kortalternativ kan eventuelt bestilles via e-post. Send navn, adresse og tlf.nr. Kort kan også kjøpes på Pihl-kontoret på Sjusjøen (åpningstid 7.30 – 15.30 alle virkedager), på Brumund Sag Bomstasjon og på Kvilheim.

Storåsen har egne priser i vintersesong.
Våre kort kan kun brukes på Storåsen i sommersesong.

Følgende priser gjelder ved innkjøring via Kvilheim, Brumund Sag og Bergundhaugen frem til 30.04.19.

Årskort 2019: Kr 1820
Årskort nr 2: Kr 1060

Tur/retur billett hele vegnettet: Kr 134
Dekker kjøring innenfor bommen til man kjører ut igjen.

Tur/retur billett nærpris bom: Kr 103

Klippekort – pr tur: Kr 103

Månedskort: Kr 630

Månedskort næring: Kr 1010

Ukeskort: Kr 320

Stor bil, bobil og bil m/campingvogn: Dobbel sats
Nær: 184,-
Hele veinettet: 246,-

Motorsykkel: Fri kjøring

Plastkort: Kr 100
Nødvendig for alle korttyper bortsett fra tur/retur billett.
Plastkort kjøpt tidligere kan fortsatt benyttes.

 • Prisene gjelder for personbil u/3500 kg.
 • Årskort, månedskort og ukeskort gjelder kun for personbil u/3500 kg og på Storåsen kun mai-oktober.
 • Årskort skrives ut for ektefeller eller samboere i en husstand. Det gjelder ikke for barn eller andre slektninger. Gjelder for ett kjøretøy innenfor bommen. Ved ønske om å kjøre to biler kan man i tillegg kjøpe et årskort nr 2.
 • Plastkort skal være i bilen og vises ved kontroll. Hvilket som helst kjøretøy, men kun én bil innenfor bom.
 • Ureglementert kjøring innebærer straffegebyr: kr 400.
 • 2018 gjennomføres som et prøveår.
 • Kort kan også kjøpes på Pihl-kontoret på Sjusjøen (åpningstid 7.30 – 15.30 alle virkedager), på Brumund Sag Bomstasjon og på Kvilheim.

Personvern

By | Ukategorisert | No Comments

Personvernerklæring for Pihl AS
Sist oppdatert 14.11.18 


 1. Innledning

  Denne personvernerklæringen gjelder for Pihl AS og forklarer: 
 • Hva vi samler inn av informasjon
 • Hvorfor vi samler inn informasjon
 • Hvordan vi bruker denne informasjonen 
 • Hvordan vi tar hensyn til ditt personvern

Pihl AS, ved bestyrer, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger om deg og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Pihl AS’s grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake.

 1. Om personopplysninger og regelverket
  Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse, og IP-adresse.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er bestyrer som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Når samler Pihl AS inn personopplysninger
Vi behandler i hovedsak dine opplysninger for en av disse årsakene:
– Du fester/eier hyttetomt
– Du har bedt om behandling eller veiledning i byggesak
– Du har bedt om en tjeneste som skal faktureres
– Du er registrert som nabo ved tiltak som krever nabovarsling
– Du har kjøpt passeringskort for våre bommer
– Du melder deg som interessent ved kjøp av tomt
– Du benytter deg av våre nettsider
– Du eier eller kjøper aksjer i Pihl AS
– Du søker jobb hos oss

 1. Hva slags opplysninger samler vi inn og hvorfor?
  Under følger en oversikt over hvilke opplysninger vi registrerer. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.
  a) Personalia
  Når du har et aktivt kundeforhold hos oss registreres navn, adresse og fødselsnummer. Et eksempel på dette er når du skal registreres som fester/eier av hyttetomt. Dette er nødvendig for å dokumentere at du er rett juridisk person.
  b) Digital kontaktinfo
  Vi registrerer e-postadresse og telefonnummer. Dette for å kunne sende deg faktura, nabovarsler eller annen info på e-post, samt ved kommunikasjon i forbindelse med byggesaker eller andre henvendelser. Dersom du eier aksjer i Pihl AS er det lovpålagt med registrering av digital kontaktinfo.
  c) Opplysninger vi får gjennom bruk av nettsiden vår
  Vi behandler besøkopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side du kom fra, IP-adresse, type enhet (f.eks. iPhone), type nettleser og operativsystem. Besøkopplysninger brukes anonymisert, for det formål å drifte og videreutvikle nettsidene.
  Dersom du fyller inn informasjon i registreringsskjemaer vil vi også behandle de opplysninger som du fyller inn i registreringsskjemaene. Disse opplysningene brukes til å administrere tjenestene.
  Vi behandler i tillegg dine henvendelser og tilbakemeldinger dersom du frivillig henvender deg til oss, eller gir tilbakemelding om våre nettsider.
  Opplysningene blir utlevert til vår leverandør Dialecta Kommunikasjon AS som hoster websidene til Pihl AS. Dialecta Kommunikasjon AS bruker Webhuset AS som underleverandør på webhosting.
  d) Opplysninger vi får gjennom vårt bomsystem
  Gjennom vårt bomsystem kan vi få opplysninger om hvilke tidspunkter du har passert våre bommer. Dette gjelder når du benytter deg av våre passeringskort som er registrert på deg personlig.
  e) Opplysninger vi får fra andre kilder
  Vi samarbeider ofte tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, eiendomsmeglere, leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

  4. Deling av opplysninger
  Pihl AS deler i noen tilfeller personopplysninger med andre. Her er de viktigste eksemplene:
  a) Samarbeidspartnere eller andre vi har plikt til å gi informasjon til
  Eksempelvis Ringsaker Kommune, vel-foreninger eller entreprenører som utfører tjenester på våre vegne. Pihl AS vil i slike tilfeller alltid forsikre seg om at utvekslingen er basert på lovlig grunnlag, at taushetspliktbestemmelser overholdes og at eventuelle nødvendige avtaler blir inngått.
  b) Når det er nødvendig for å varsle tiltak
  I noen tilfeller kan vi utlevere kontaktinfo til dine naboer. Dette i forbindelse med utsending av nabovarsler for byggesaker.
  Dersom det av andre grunner skulle være observert uregelmessigheter ved din hytte kan vi også oppgi kontaktinfo for varsling. Vi utleverer kun informasjon som er offentlig tilgjengelig, slik som navn og adresse.

  5. Sletting av personopplysninger
  Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:

 • Lov om bokføring
 • Ordredata iht. angrerett 
 • Ordredata iht. garantier. 

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. For å oppheve ditt kundeforhold, kan du henvende deg via e-post til: post@pihlske.no

6. Sikring av personopplysninger
Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger (som er under vår kontroll) mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

7. Særlig om markedsføring i e-post og SMS
Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer eller arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.
Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene/SMS-ene.


8. Endringer i personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.  Ved større endringer vil vi informere om dette.

9. Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

10. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@pihlske.no.

Bompriser sommer 2018

By | Ukategorisert | No Comments

Send navn, adresse, telefonnummer og ønsket korttype. Kortet sendes per post og du vil motta faktura på e-post.
Kort kan også kjøpes på Pihl-kontoret på Sjusjøen (åpningstid 7.30 – 15.30 alle virkedager), på Brumund Sag Bomstasjon og på Kvilheim.

Følgende priser gjelder ved innkjøring via Kvilheim, Brumund Sag og Bergundhaugen 01.05.18 – 31.10.18. Gjelder også på Storåsen i sommersesong.

 • Prisene gjelder for personbil u/3500 kg.
 • Årskort, månedskort og ukeskort gjelder kun for personbil u/3500 kg og på Storåsen kun mai-oktober.
 • Årskort skrives ut for ektefeller eller samboere i en husstand. Det gjelder ikke for barn eller andre slektninger.
 • Plastkort skal være i bilen og vises ved kontroll. Hvilket som helst kjøretøy, men kun én bil innenfor bom.
 • Ureglementert kjøring innebærer straffegebyr: kr 400.
 • 2018 gjennomføres som et prøveår.

Tur/retur billett hele vegnettet: Kr 110
Dekker kjøring innenfor bommen til man kjører ut igjen.

Tur/retur billett nærpris bom: Kr 80

Klippekort – pr tur: Kr 80

Årskort: Kr 1.770

Årskort nr. 2: Kr 1.030

Årskort næring: Kr 2.920

Sesongkort: Kr 1.230

Sesongkort næring: Kr 2.050

Månedskort: Kr 610

Månedskort næring: Kr 980

Ukeskort: Kr 310

Stor bil, bobil og bil m/campingvogn: Dobbel sats

Motorsykkel: Fri kjøring

Plastkort: Kr 100
Nødvendig for alle korttyper bortsett fra tur/retur billett.
Plastkort kjøpt tidligere kan fortsatt benyttes.

For hytteeiere Storåsen – Aksjøen

 • Hytteeiere fra Storåsbommen og til og med Aksjøen hyttefelt kan løse eget sommer-klippekort: 30,- pr tur.
  Dette klippekortet må anskaffes og fornyes på Pihls kontor eller bestilles her.
 • Selges kun til registrert hytteeier og gjelder kun kjøring fra Storåsen til Aksjøen T/R.
 • Kjøring ellers i fjellet skal betales i henhold til vanlige satser, angitt ovenfor.
 • Løsing av T/R-billett til vanlig pris eller feilaktig påfylling av klippekort refunderes ikke.
Tilleggsbetaling for kjøring på hele veinettet kan gjøres via Vipps:

24204

Husk å merke betalingen.

Registrering av kontaktinfo

By | Artikler, Nyheter, Ukategorisert | No Comments

Pihl AS ønsker å registrere e-post og telefonnummer på alle våre hytteeiere.
Dette for å komme enklere i kontakt med kundene våre og ved utsending av aktuell info.
Informasjonen vil kun bli brukt internt hos oss.

Vennligst send oss følgende info:
– Navn
– Hyttenummer og område
– Mobilnummer
– E-post

Send inn kontaktinfo

 

Ved senere endringer kan du sende oss en e-post eller ta kontakt på 62 33 43 80.