Endring av fakturamottak

Vi ønsker heretter fakturaer tilsendt elektronisk. 
Pihl AS er registrert i ELMA for mottak av elektronisk faktura til organisasjonsnummer 989 705 369.

Dersom det ikke er mulig å sende faktura elektronisk, kan de sendes som pdf.vedlegg pr. epost til adressen: 989705369@autoinvoice.no.

NB! Hvert pdf-vedlegg kan kun inneholde èn faktura, men en e-post kan gjerne inneholde flere pdf-vedlegg. Minner om at det kun kan sendes fakturaer til denne adressen.

Fakturaer pr. post sendes til:
PIHL AS, Postboks 3261, 7439 TRONDHEIM.

Fordeler for deg som sender oss elektronisk faktura: 

  • Enklere og billigere enn papir 
  • Sikrere at fakturaen kommer fram 
  • Sikrere at den blir betalt i tide 
  • Vi blir mer fornøyd med dere som leverandør