Innenfor Pihl AS sitt område er det i alt 120 km med bilveger som mot avgift er åpen for trafikk.

Bompriser sommer 2018

Birkebeinervegen er sommeråpen. Vi oppdaterer når vegen stenger for vinteren.

Fra januar 2018 er det automatbetjent bomstasjon ved Brumund Sag og Bergundhaugen, samt helårsbom på Storåsen. Storåsen AS betjener parkeringen på Storåsen og trafikken fra Storåsen til Aksjøen gjennom vinteren, og Pihl skal drifte bommen i sommersesong. Bomstasjonen på Øvre Åstbru er betjent om sommeren.

Foruten billettsalget og salg av jakt og fiskekort, yter bomstasjonene service overfor de vegfarende, de beiteberettigede, hytteeiere og andre. Vegnettet som knytter de forskjellige hytte- og seterområder sammen, har tilknytning til Brumunddal, Moelv, Lillehammer, Øyer og Stor Elvdal. Birkebeinervegen (Torevegen) går fra Sjusjøen til Messelt i Stor Elvdal. Fra Sjusjøen går den nordøstover forbi hytteområder og setervanger: Storåsen, Kroksjøen, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Storstilen og Øvre Åstbru bomstasjon og Gammelskolla.

I vinterhalvåret fra ca 01.11. til 01.06. er Birkebeinervegen stengt fra Aksjøen til Øvre Åstbru.
Strekningen Storåsen – Aksjøen brøytes hele vinteren.

Åstdalsvegen begynner ved Brumund Sag innenfor Brumunddal. Inne i Pihl AS passerer man Tom seter før man kommer til Hamarseterhøgda hytteområde. Veien går videre inn i selve Åstdalen ved Hamarseter, for så å passere setervangene Olshølen, Åkerseter, Kvarstadseter og Skvaldra før en kommer inn på Birkebeinervegen ved Øvre Åstbru bomstasjon. Her fortsetter Åstdalsvegen videre inn i Øyer. Setervegen Bergundhaugen – Nyskolla går fra Bergundhaugen gjennom setervangene Blæka, Løvlia og tangerer setervangene Stenstilen og Storstilen, der den kommer inn på Birkebeinervegen. Vegen går også gjennom hytteområdene Løvlia ( Nes Almenning ) , Ljøsheim og Grunnåsen. Vegen fra Kvarstadseterlia til Storstilen er også vinterstengt.