BIRKEBEINERVEGEN FRA GAMMELSKOLLA TIL MESSELT STENGER FOR TRAFIKK FRA 23.10.2017.

Innenfor Pihl AS sitt område er det i alt 120 km med bilveger som mot avgift er åpen for trafikk.

Bompriser vinter 2018

Det er en helårs bomstasjon ved Brumund Sag, en automatbetjent bomstasjon ved Bergundhaugen, samt 2 bomstasjoner – Elgåsen og Øvre Åstbru – som er betjent bare om sommeren. Om vinteren er det bomstasjon på Storåsen ved Sjusjøen. Denne betjener parkeringen på Storåsen og trafikken fra Storåsen til Aksjøen gjennom vinteren.
Fra januar 2018 blir det automatbetjent bomstasjon ved Brumund Sag og helårsbom på Storåsen.

Foruten billettsalget og salg av jakt og fiskekort, yter bomstasjonene service overfor de vegfarende, de beiteberettigede, hytteeiere og andre. Vegnettet som knytter de forskjellige hytte- og seterområder sammen, har tilknytning til Brumunddal, Moelv, Lillehammer, Øyer og Stor Elvdal. Birkebeinervegen (Torevegen) går fra Sjusjøen til Messelt i Stor Elvdal. Fra Sjusjøen går den nordøstover forbi hytteområder og setervanger: Storåsen, Kroksjøen, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Storstilen og Øvre Åstbru bomstasjon og Gammelskolla.

I vinterhalvåret fra ca 01.11. til 01.06. er Birkebeinervegen stengt fra Aksjøen til Øvre Åstbru.
Strekningen Storåsen – Aksjøen brøytes hele vinteren.

Åstdalsvegen begynner ved Brumund Sag innenfor Brumunddal. Inne i Pihl AS passerer man Tom seter før man kommer til Hamarseterhøgda hytteområde. Veien går videre inn i selve Åstdalen ved Hamarseter, for så å passere setervangene Olshølen, Åkerseter, Kvarstadseter og Skvaldra før en kommer inn på Birkebeinervegen ved Øvre Åstbru bomstasjon. Her fortsetter Åstdalsvegen videre inn i Øyer. Setervegen Bergundhaugen – Nyskolla går fra Bergundhaugen gjennom setervangene Blæka, Løvlia og tangerer setervangene Stenstilen og Storstilen, der den kommer inn på Birkebeinervegen. Vegen går også gjennom hytteområdene Løvlia ( Nes Almenning ) , Ljøsheim og Grunnåsen. Vegen fra Kvarstadseterlia til Storstilen er også vinterstengt.

 

fisken

Jakt og fiske – fiskekort

| Praktisk info | No Comments

Vi kan tilby store og gode terrenger for deg som liker jakt, fiske, natur- og friluftsliv. Vår utmark har et rikt…

Fjellveier

| Praktisk info | No Comments

Innenfor Pihl AS sitt område er det i alt 120 km med bilveger som mot avgift er åpen for trafikk….

Turisme

| Artikler, Praktisk info, Undersider | No Comments

Friluftsliv Det er i Ringsakerfjellet en stor grad av turisme på forskjellige områder. Aktivitetene og tilbudene spenner fra stor grad…

Jakt og Fiske

Gode tilbud for deg som liker jakt og fiske

| Nyheter, Praktisk info | No Comments

Vi kan tilby store og gode terrenger for deg som liker jakt, fiske, natur- og friluftsliv. Vår utmark har et rikt…