Innenfor Pihl AS sitt område er det 240 km fjell-, hytte- og skogsveier som er åpne for trafikk. Avgift for kjøring på Ringsaker Fjellveier kan betales ved våre bomstasjoner.

Vinterstengt veg
Birkebeinervegen er stengt fra Aksjøen til Øvre Åstbru i vinterhalvåret, fra ca 01.11. til 01.06.
Strekningen Storåsen – Aksjøen brøytes hele vinteren.

Bomstasjoner
Ved Brumund Sag, Bergundhaugen og Storåsen er det automatbetjent bomstasjon.
Storåsen AS betjener parkeringen på Storåsen og trafikken fra Storåsen til Aksjøen gjennom vinteren, og Pihl drifter bommen i sommersesong. Bomstasjonen på Øvre Åstbru er betjent om sommeren. Foruten billettsalget og salg av jakt og fiskekort, yter bomstasjonen service overfor de vegfarende, de beiteberettigede, hytteeiere og andre.

Ringsaker Fjellveier
Vegnettet som knytter de forskjellige hytte- og seterområder sammen, har tilknytning til Brumunddal, Moelv, Lillehammer, Øyer og Stor Elvdal. Birkebeinervegen (Torevegen) går fra Sjusjøen til Messelt i Stor Elvdal. Fra Sjusjøen går den nordøstover forbi hytteområder og setervanger: Storåsen, Kroksjøen, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Storstilen og Øvre Åstbru bomstasjon og Gammelskolla.

Åstdalsvegen begynner ved Brumund Sag innenfor Brumunddal. Inne i Pihl AS passerer man Tom seter før man kommer til Hamarseterhøgda hytteområde. Veien går videre inn i selve Åstdalen ved Hamarseter, for så å passere setervangene Olshølen, Åkerseter, Kvarstadseter og Skvaldra før en kommer inn på Birkebeinervegen ved Øvre Åstbru bomstasjon. Her fortsetter Åstdalsvegen videre inn i Øyer. Setervegen Bergundhaugen – Nyskolla går fra Bergundhaugen gjennom setervangene Blæka, Løvlia og tangerer setervangene Stenstilen og Storstilen, der den kommer inn på Birkebeinervegen. Vegen går også gjennom hytteområdene Løvlia ( Nes Almenning ) , Ljøsheim og Grunnåsen. Vegen fra Kvarstadseterlia til Storstilen er også vinterstengt.