Forskningsrapport om Ringsakerfjellet

By 20. desember 2018Artikler

Ringvirkninger av hytteaktivitet og betydning for regionen.

På oppdrag fra Pihl og allmenningene i Ringsaker er det utviklet en forskningrapport som beskriver hva som skjer av økonomisk aktivitet i næringslivet i Ringsakerfjellet, og ringvirkninger av dette. Rapporten presenterer en analyse av hvilken rolle hyttebyggingen i Ringsakerfjellet spiller for økonomien og arbeidsmarkedet i regionen.