Gode tilbud for deg som liker jakt og fiske

By 11. februar 2010Nyheter, Praktisk info
Jakt og Fiske

Vi kan tilby store og gode terrenger for deg som liker jakt, fiske, natur- og friluftsliv. Vår utmark har et rikt mangfold av ulike arter som gir deg opplevelser året rundt, med eller uten gevær. Historisk sett har også området vært benyttet helt siden steinalderen, og det finnes en rekke kulturminner som viser hvilken betydning det har hatt for ulike bosetninger opp gjennom årene. Vi tilbyr gode jakt- og fiskemuligheter året rundt, og samarbeider med en rekke allmenninger for å forvalte dette på en best mulig måte.
» Les mer