På grunn av teleløsning i fjellet settes grense for akseltrykk ned til 2 tonn fra tirsdag 17. april.
Dette gjelder alle veier innenfor bommene i Pihl.

Begrensingen for belastning på veiene vil vurderes når forholdene bedrer seg, cirka i starten av juni.