Masseuttak i Ringsakerfjellet

By 2. januar 2018Artikler, Nyheter

Vedrørende Ringsaker Blads oppslag angående søknad om masseuttak i Ringsakerfjellet ønsker Pihl å informere om følgende forhold:

  • Pihl har tatt ut grus fra grustak i fjellet på lovlig måte i flere tiår. Dette er grus som går til eget bruk, vedlikehold av fjellvegnettet, veger i hytteområdene, etc. Kun et mindre volum selges til hytteeiere til bruk i hytteveger og tomter.
  • Uttaksplassene er godkjent i kommuneplanen for Ringsaker.
  • Direktoratet for mineralforvaltning har nå pålagt Pihl – og andre grunneiere med tilvarende ressurser – å søke om driftskonsesjon også for denne type massetak. Dette var ikke nødvendig før. Dette pålegget forholder Pihl seg til.
    Pihl har derfor søkt om driftskonsesjon, for å fortsett lovlig drift og uttak på samme måte som før. Det vil si uttak av stedegne masser til egne veger og anlegg. Dette er besparende både med tanke på pris og i forhold til ulemper med transport.

Vi håper dette kan bidra til å oppklare eventuelle spørsmål rundt denne saken.