Pihl AS er en utmarkseiendom med store ressurser

By 11. februar 2010Hovedside
e17

Pihl AS er en utmarkseiendom med store ressurser innen skogbruk, beitebruk, jakt, fiske, friluftsliv og turisme. Veletablerte hytteområder er et typisk trekk med i alt 2800 hytter. Tradisjonelt har det vært 20 setervanger med 200 setrer. Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer som velges av en generalforsamling. Eierne må som hovedregel ha landbrukseiendom i Ringsaker kommune. 6 heltidsansatte og noe sesonghjelp tar seg av den daglige driften.

BIRKEBEINERVEGEN ER NÅ STENGT FOR VINTEREN.