Følgende tomter ligger ute for salg:

2 fortettningstomter på Skvaldra, 1000 m2, prisantydning kr. 400 000,-

Les mer om tomtene på Skvaldra her >>


Pihl AS har under utvikling nye tomteprosjekter:

– Reguleringsplan for Lunkelia med 60 tomter er til behandling i Ringsaker kommune.
– Reguleringsplan for Kroksjølia med inntil 100 fortettingstomter er under arbeid.

Tomter i Kroksjølia vil komme for salg i 2018, mens det vil ta et par år før reguleringsplanarbeidet
i Lunkelia gir ferdig regulerte og fradelte tomter for salg.

Du kan allerede nå sette deg på interessentliste hos oss, og kan også følge med
på hjemmesiden vår for å holde deg oppdatert
.