Turisme i Ringsakerfjellet

Det er i Ringsakerfjellet en stor grad av turisme på forskjellige områder. Aktivitetene og tilbudene spenner fra stor grad av tilrettelegging i Sjusjøområdet til det enkle friluftsliv i Åstdalen.

Det er organisert og finansiert løypekjøring for over 300 km løyper. Det finnes anlegg for langrennsarrangment på Sjusjøen og i Natrudstilen. For alpint finnes det anlegg i Natrudstilen. Det er flere utleiefirmaer for hytter og leiligheter. Det finnes sti- og løypenett koblet mot flere av Turistforeningens ubetjente hytter, og Hamar og Hedemarken Turistforening driver leirskole for barn og ungdom på Åkersetra og Skolla i Åstdalen.

Lysløype – Sjusjøen Langrennsarena

Pihl AS har i samarbeid med idrettslagene i Ringsaker etablert en godt utstyrt langrennsarena på Sjusjøen. Sjusjøen er kjent for å ha fine snøforhold tidlig i skisesongen, og anlegget er åpent for både fritidsbruk og trening. Anlegget brukes også som arena for flere langrennsarrangementer i løpet av sesongen.
Se arenaens egne hjemmesider www.sjusjoen-langrennsarena.no

I tilknytning til langrennsarenaen er det også opparbeidet et lysløypenett i Sjusjøen-området på ca. 5 km. med godt preparerte løyper hele skisesongen.

Natur og friluftsliv – kulturminner

Alle hytteområdene ligger i fjellet, som varierer fra åpent fjellterreng til mer lukket fjellskog.

Skogen og trærne er underlagt reglene om drift av verneskog. Hele fjellområdet er fullt av kulturminner i form av fangstgroper, kullmiler, jernvinneanlegg og setervanger. Ringsakfjellet har et godt nett av turstier og skiløyper, men størst tetthet i de sentrale strøk som Sjusjøen og Ljøsheim.

 

sjsusjovinter

P1220029-sq