Korrigering av brukerbetaling

Etter enighet med arbeidsutvalget for velforeningene ble brukerbetalingen i 2022 regulert i henhold til kostnader. Dette førte til reaksjoner fra hytteeiere, og det ble ny enighet med arbeidsutvalget om at 2024 skal gjelde som tidspunkt for første regulering slik det er beskrevet i overenskomsten med velforeningene.