Det er ikke fysisk bom på grensa mellom Ringsaker og Lillehammer men kameraer som registrer passerende trafikk i begge retninger. Man blir automatisk belastet for bomavgift ved å passere bommen.

Betalingssatser:

  • Inn i Pihl: Kr 80,- for personbil i nærsonen Storåsen-Øvre Åstbru i Ringsaker
  • Ut av Pihl: Kr 40,- for kjøring inn i Lillehammer kommune

Fullstendig informasjon om betalingssystemet for bommene finnes på www.youpark.no.

Systemet innebærer:

  • Man kan betale for passeringen innen 48 timer på hjemmesiden.
  • Man kan registrere en brukerkonto hos Youpark med automatisk trekk fra bankkort.
  • Vær oppmerksom på at man får faktura med et administrasjonsgebyr hvis man passerer uten å betale eller uten å være registrert på forhånd.

Sesongkort eller årskort i Pihl:

De som har sesongkort eller årskort kan unntas belastning i bommen ved innkjøring i Pihl, kr. 80,-.
Registrer navn og registreringnummer på forhånd slik at Pihl kan unnta disse bilene fra belastning. Det vil ikke være mulig å etterregistere evt. passeringer, og man må da betale etter vanlige vilkår og satser om man passerer uten å ha meldt inn aktuelle reg.nr.

Spesialpris med klippekort for hytteeiere i Kroksjølia, Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen gjelder kun ved passering Storåsen. Passering Melsjøen/Elgåsen skjer med vanlig sats.