Grense for akseltrykk er satt til 2 tonn. Dette gjelder alle hytte- og hovedveger i Pihl; fra Storåsen, Bergundhaugen og Brumund sag.

Telerestriksjonen vil gjelde til 10. juni.