E-posten sender et delt dokument fra OneDrive med filnavn FAKTURA.pdf som igjen linker til en falsk side for innlogging til Microsoft-tjenester.

Dersom du har åpnet lenken og forsøkt å logge deg inn, så bør du endre passord på e-postkontoen din og kontakte din IT-ansvarlige.