Pihl-området er beitemark for til sammen 18.000 sau og storfe i sommersesongen. Dato for når dyrene slippes i fjellet varierer, avhengig av hvor langt gressveksten har kommet. Sanking foregår som regel i september. 

Dersom du ser et skadet dyr kan dette meldes fra til beitedyrlaget.