Brukerbetaling
Serviceavgiften heter heretter brukerbetaling.
Brukerbetalingen dekker vedlikehold og drift av hytteveg og vannanlegg.
For selveiertomter faktureres også bidrag til sti-, sykkel- og løypearbeidet som en del av brukerbetalingen.

Brukerbetalingen er regulert i henhold til endringer i KPI.

Innløsningssaker
Faktura sendes også til hytteeiere som har innløsningssak til behandling. Normalt betales denne på forskudd. Det vil bli gjort en avregning på dette når innløsningsprosessen er ferdig.

Noe av teksten på varelinjene er ufullstendig; for eksempel varenummer 30040 som mangler teksten løyper/stier.

 

Hvis du har spørsmål til fakturaen, send oss en e-post.