Dette fører dessverre til kort forfallsdato på fakturablanketten.
Du kan derfor legge til 14 dagers betalingsfrist fra du har mottatt fakturaen.