Tilførsel av drikkevann til hytteområdene skjer fra egne vannkilder som via et ledningsnett forsyner tappepunktene inne i hytteområdene.

18.09.2019: Tappepunkt ved innkjøring til Gulmundsvei er fjernet. Nytt tappepunkt settes opp på andre siden av Birkebeinervegen. Tappepunktet skal være klart for drift om 3 uker.

Mer info kommer.