Alle bomtjenester på Brumund Sag vil heretter skje på automatbommen, alternativt med fornying av bomkort o.l fra vår nettside. For å gjøre overgangen til automatbom fleksibel for mange brukere har det en god stund vært en løsning der tidligere bomvokter også har hatt betalingsløsninger etc. Nå avsluttes denne tjenesten for veg- og bomløsninger. Det vil fortsatt være tjenester med vedsalg, propansalg, mm fra tidligere bomvokter.

Bomvokter Jørn Olestad har skjøttet jobben som bomvokter på Brumund Sag på en samvittighetsfull og utmerket måte i mange år. Bomvokter på Brumund Sag er ingen 9-4 jobb, men innebærer mange timer på jobb helst da resten av befolkningen har fri. Denne jobb-belastningen vil nå kunne trappes ned for Olestad. Informasjon om vedsalg, propansalg, etc finnes på «Brumundbommen» på Facebook.