• Gyldig fra 1. mai til 31. oktober.
  • Pris pr. tur: kr 30,-.
  • Klippekortet må anskaffes og fornyes via bestillingsskjemaet eller på Pihl-kontoret. 
  • Selges kun til registrert hytteeier og gjelder kun kjøring fra Storåsen til Aksjøen T/R.
  • Kjøring ellers i fjellet skal betales i henhold til vanlige satser.
  • Løsing av T/R-billett til vanlig pris eller feilaktig påfylling av klippekort refunderes ikke.

Tilleggsbetaling for kjøring på hele veinettet kan gjøres via Vipps:
24204
Husk å merke betalingen.

For bestilling av kort i vintersesong, kontakt Storåsen AS.