I løpet av de siste årene har vi byttet ut 1-2 kulvert pr år. Dette er en del av en langsiktig plan for oppgradering av bruene i fjellet.