Reguleringsplan for Lunkelia med 60 tomter er til behandling i Ringsaker kommune. Det vil ta et par år før reguleringsplanarbeidet i Lunkelia gir ferdig regulerte og fradelte tomter for salg.

Mer info kommer.