Hytteeiere på Ljøsheim, Grunnåsen og Lauvlia

  • Ringsakfjellet Drift As har avtale med Nes Almenning og Pihl AS om å tilby hytteeierne brøyting kommende vinter, slik de også har gjort tidligere år. Dette tilbys slik det allerede er beskrevet i utsendelse til hytteeierne med kr  3.700 inkl mva for vinteren.
  • Denne prisen reguleres kun i henhold til indeks for vinteren 21/22 og 22/23 (kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veier).
  • Grunneierne har ikke funnet grunn til å bytte entreprenør i sitt opplegg. Det oppleves at både pris og kvalitet er på et godt nivå for hytteeierne.  Dagens entreprenør har erfaring med brøyting i fjellet og vet hva dette dreier seg om med hensyn til værforhold.
  • Brøyteopplegget og bruken av appen «hyttetjenester» er i hovedsak som tidligere år.

Dette er grunneiernes svar på at hytteeierne på Ljøsheim ønsker brøyting. Hvis ikke hytteeierne vil bestille dette tilbudet så kan velforeningen eller andre gjøre avtale med Nes Almenning og Pihl om et annet opplegg og brøyting av vegene. Først vil vi uansett registrere interessen for utsendt tilbud.

 

– Nes Almenning og Pihl AS