Vannledningene i hyttefeltene går langs vegene i hyttefeltene. Snøen som har kommet isolerer noe, men når det kjøres i hyttevegene så går tele ned fra hjulsporene.

For å redusere risikoen for frosne vannrør stenges derfor hyttevegene som vanligvis ikke er vinterbrøytet, slik at man nå må parkere på vanlig vinterparkeringsplass.