Det jobbes med å få åpnet veiene igjen og vi er tilnærmet ferdige med det.

Når det gjelder vindfall som har gjort skade på hytte / eiendom så anbefaler vi dere å ta kontakt med forsikringsselskapene før eventuelle tiltak settes inn.

Vindfelt skog som ligger i hyttefeltene vil bli pusset opp når det måtte bli ledig kapasitet på det området. Sannsynligvis sommeren 2022.

Vi anbefaler ingen å begynne med vindfallhogst i egen regi da dette kan være svært farlig.