Tilførsel av drikkevann til hytteområdene skjer fra egne vannkilder som via et ledningsnett forsyner tappepunktene inne i hytteområdene.

16.04.2019: Driftsproblemer – vannanlegget på Elgåsen.
Storåsen har lokalisert og utbedret feil. De fleste tappepunktene er i drift igjen, med unntak av noen få.

16.04.2019: Lite vann i anlegget på Skvaldra
Anlegget er i drift, men med begrenset vannmengde.