Tilførsel av drikkevann til hytteområdene skjer fra egne vannkilder som via et ledningsnett forsyner tappepunktene inne i hytteområdene.

 

Mer info kommer.