På Sjusjøen ligger returpunktet ved innkjøringen til Natrudstilen. Her er det bom som åpnes med brikke. Hver hytteeier får uttdelt to brikker fra Sirkula. Denne brikken er personlig og følger hytteeier ved kjøp og salg av hytte.

Trenger du ny brikke? Kontakt Sirkula:
E-post: post@sirkula.no
Tlf: 62 54 37 00
Nettside: Sirkula


Andre returpunkter i fjellet:

Du finner containere flere steder i fjellet, blant annet ved Lauvlia, Ljøsheim, Grunnåsen.

Kvistmottak

Det er etablert kvistmottak hvor det kan kastes kvist og små trær, men ikke røtter, stein eller annet avfall:
Sjusjøen – ved Tyria 2
Åstdalen – på Stenstilen ved Aksjøbekken.