Regler for gjerding av fritidstomter i Ringsakerfjellet er inntatt i Kommuneplanens arealdel 2014-2025 for Ringsaker kommune, fritidsbebyggelse pkt 2.3.9:
Når annet ikke er bestemt i reguleringsplanen, tillates inngjerding av et mindre område i forbindelse med inngangspartiet slik at beitedyr hindres adkomst til inngang og eventuell terrasse. Det tillates normalt inntil 40 lm gjerde, med inngjerdet areal inntil 150 m2.

For å godkjenne tiltaket trenger vi:
– En enkel søknad som beskriver tiltaket
– Situasjonskart. Alle deler av gjerdet må være merket med lengde.

Send søknad