Regler for gjerding av fritidstomter i Ringsakerfjellet er inntatt i Kommuneplanens arealdel 2014-2025 for Ringsaker kommune, fritidsbebyggelse pkt 2.3.9:

Når annet ikke er bestemt i reguleringsplanen, tillates inngjerding av et mindre område i forbindelse med inngangspartiet slik at beitedyr hindres adkomst til inngang og eventuell terrasse. Det tillates normalt inntil 40 lm gjerde, med inngjerdet areal inntil 150 m2.

Det skal legges hovedvekt på prosjektering av inngjerding for parkeringsplass og inngangsparti, antatt ca. 16 meter gjerde.
Hvis man ikke vil gjerde inn parkeringsplass og inngangsparti kan det vente. De meterne med gjerde man har igjen til disposisjon, ca. 24 m kan benyttes i tilknytning til hytta og gjerne koples til rekkverk som kan være ved terrassen.

En platting kan kun ha gjerde.
Oppsetting av gjerde skal omkranse et areal. Gjerde kan ikke settes opp som en skjerm.

Det er ikke tillatt med strøm- netting- eller trådgjerder, da det er en fare for beitedyr som setter seg fast.

For å godkjenne tiltaket trenger vi:
– En enkel søknad som beskriver tiltaket.
– Situasjonskart, se eksempel.


For rask saksbehandling er det nødvendig med et situasjonskart som viser alle lengder på gjerdet, samt inngangsparti, biloppstillingsplass og terrasse.

Pihl godkjenner ikke oppføring av gjerde utover gjeldende bestemmelser. Ved spørsmål om dispensasjon; kontakt Ringsaker Kommune.

Send søknad