Regler for gjerding av fritidstomter i Ringsakerfjellet er inntatt i Kommuneplanens arealdel 2014-2025 for Ringsaker kommune, fritidsbebyggelse pkt 2.3.9:

Når annet ikke er bestemt i reguleringsplanen, tillates inngjerding av et mindre område i forbindelse med inngangspartiet slik at beitedyr hindres adkomst til inngang og eventuell terrasse. Det tillates normalt inntil 40 lm gjerde, med inngjerdet areal inntil 150 m2.

For å godkjenne tiltaket trenger vi:
– En enkel søknad som beskriver tiltaket.
– Situasjonskart, se eksempel.


For rask saksbehandling er det nødvendig med et situasjonskart som viser alle lengder på gjerdet, samt inngangsparti, biloppstillingsplass og terrasse.

Pihl kan ikke godkjenne oppføring av gjerde utover gjeldende bestemmelser for Ringsaker Kommune.

Send søknad