Ved oppføring av ny fritidsbolig eller tilbygg over 15 m2 får vi tilsendt kopi av byggesøknad fra Ringsaker Kommune. 

Ringsaker Kommune – byggesak

Tilbygg inntil 15 m2 

Tilbygg inntil 15 m2 bruksareal trenger kun tillatelse fra Pihl AS.
Bebyggelse på tomten må være innenfor arealbestemmelsene for gjeldende område. Tilbygg må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter.
Det er opp til hytteeier/fester å sørge for at byggingen er i henhold til kommuneplanen og områdets reguleringsplan.

For å godkjenne tiltaket trenger vi:
– En enkel søknad som beskriver tiltaket
– Fasadetegning
– Areal på ny og eksisterende bebyggelse
– Situasjonskart

Tiltakshaver skal informere kommunen om tilbyggets plassering når det er ferdigstilt slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Send søknad