Ved oppføring av ny fritidsbolig eller tilbygg med beboelsesrom får vi tilsendt kopi av byggesøknad fra Ringsaker Kommune. 

Ringsaker Kommune – byggesak

Tilbygg inntil 15 m2 – uten beboelsesrom

Tilbygg inntil 15 m2 som ikke benyttes til beboelsesrom, trenger kun tillatelse fra Pihl AS.
Bebyggelse på tomten må være innenfor arealbestemmelsene for gjeldende område. Tilbygg må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter.

For å godkjenne tiltaket trenger vi:
– En enkel søknad som beskriver tiltaket
– Fasadetegning
– Areal på ny og eksisterende bebyggelse
– Situasjonskart

Tiltakshaver skal informere kommunen om tilbyggets plassering når det er ferdigstilt slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.
Tilbygg som skal inneholde kjøkken, stue, soverom, våtrom eller andre rom som inngår i boligens hoveddel er søknadspliktig hos kommunen.

Send søknad