Vår utmark har et rikt mangfold av ulike arter som gir deg som liker jakt og fiske gode frilufts opplevelser. Historisk sett har også området vært benyttet helt siden steinalderen, og det finnes en rekke kulturminner som viser hvilken betydning det har hatt for ulike bosetninger opp gjennom årene. Vi tilbyr gode muligheter for jakt og fiske året rundt, og samarbeider med en rekke allmenninger for å forvalte dette på en best mulig måte. 

Småviltjakten og fisket er organisert gjennom Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. RJFO er en sammenslutning av eiendommene Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Veldre, Furnes og Nes allmenninger. Innenfor dette området som er på i alt 600.000 daa kan alle løse kort for småviltjakt og fiske. Storviltjakten (elg og rein) settes i hovedsak bort til aksjonærene i Pihl. Det er mulig å leie skogskoier i Ringsakerfjellet.

Kjøp jakt- og fiskekort her.