Bli kjent med oss

Pihl-området har vært i bruk av bønder, hyttefolk og turister i nesten 200 år, og er en stor og ressursrik utmarkseiendom som alene utgjør 250.000 dekar i Ringsakerfjellet.

Selskapet Pihl AS drives som et aksjeselskap på vegne av nesten 800 eiere som også har bruksrettigheter på eiendommen. Hovedvirksomheten er tilrettelegging for fritidsbruk, bortfesting, salg og utvikling av hyttetomter, vedlikehold og service på veier, løyper og vannanlegg, drift av bomstasjoner, tømmerdrift på 78.000 dekar skog og ambisiøs utvikling av Sjusjøen sentrum med fritidstilbud og turistvirksomhet.

Hytter finnes det nesten 3000 av i Pihl, og området har vært et attraktivt hytteområde siden begynnelsen av forrige århundre. Nye hyttefelt og tomter i gamle felt etableres og topp moderne leilighetskomplekser utvikles. Om du velger bil, tog eller buss kommer du lett til Sjusjøen, og med 20 minutters biltur til Lillehammer ligger bylivet ikke langt unna for videre utforsking. Sammen med andre aktører og Destinasjon Sjusjøen, jobber vi for å holde på attraktiviteten i Ringsakerfjellet ved å jobbe målrettet etter visjonen om å gjøre Sjusjøen til Norges beste fritidsdestinasjon.

Til sammen er vi ni ansatte, og administrasjonen vår holder til i et nytt og arkitekttegnet bygg midt i Sjusjøen sentrum. 

I Pihl kan du ta i bruk:

  • omfattende stier, løyper, veier og lysløyper enten du er mosjonist, syklist, ski- eller turgåer
  • langrennsarena for store og mindre arrangementer
  • alpinsenter, sykkelarena og treningssenter
  • store jakt- og fiskeområder
  • alltid ulike og varierte sesongtilbud på aktiviteter
  • butikker, kafèer og serveringssteder