For spredt bebyggelse og hyttefelt omgitt av LNF-områder skal utendørsbelysning begrenses. Det oppfordres til å unngå lysforurensing. For fritidsbebyggelse bør all belysning være avslått når bebyggelsen ikke er i bruk.

I Ringsaker Kommune gjelder følgende for bebyggelsen i Ringsakerfjellet:

  • For Kroksjølia, Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen bør utelys ikke være synlig på avstand. Eventuelt utelys for fritidsbolig bør plasseres på bygningsvegg og ha slik skjerm at kun bygg og nærmeste terreng lyses opp. Utelys som lyser utover og blender skal unngås. Styrken på utelyskilden skal ikke være sterkere enn absolutt nødvendig og flomlyseffekt skal unngås.

For områder i Åstdalen, seterområder og spredt hyttebebyggelse i Ringsakerfjellet:

  • Færrest mulig utendørs lyskilder
  • Utelamper skal være fast montert på bygning og begrenses til inngangsparti
  • Det skal ikke etableres belysning av veg eller parkeringsplass og lyspunkt på portstolper, gjerder eller lignende er uønsket
  • Utelamper skal lyse nedover mot arealet som ønskes opplyst
  • Selve lyskilden skal være avskjermet med materiale som er ugjennomsiktig og ugjennomtrengelig for lys (opakt) slik at lyskilden (pæra) er avskjermet mot himmelen og usynlig på avstand
  • Lysstyrken skal være lavest mulig
  • Lyskilder skal ha varm fargetemperatur
  • Lys skal være avslått når eiendommen/bygningen ikke er i bruk
  • I seterområder o.l. må utebelysning praktiseres med varsomhet og tilpasses hensynet til kulturlandskap/kulturmiljø/bygningsmiljø

Utebelysning som er montert før kommuneplanbestemmelsene trådte i kraft (21.12.2022) kan beholdes. Det forutsettes at utebelysning også er i samsvar med eventuelle reguleringsbestemmelser som gjelder for eiendommen. Det oppfordres til at eksisterende lamper tilpasses nye regler.

Hvordan påvirker kunstig belysning miljøet?

Lysforurensing har særlig innvirkning på insekter, en stor og mangfoldig artsgruppe som påvirkes på forskjellige måter. Noen arter tiltrekkes lyset, mens andre skyr det.

Pattedyrs biologiske klokker kan forstyrres, og det oppstår endringer i mønstrene for næringssøk.

Fugler blir påvirket gjennom tidligere morgenaktivitet og tidligere hekkeperioder.

Trær herdes dårligere for å klare vinteren med mye lys på høsten.

Sterkt reflekterende hvite overflater fra snø og lite naturlig lys gjør at den kunstige belysningens forandring av de naturlige lysforholdene er særlig stor.

Når og hvordan lyset blir slått på, hva som er opplyst, lysmengden og hvilken type lys som blir brukt er alle faktorer som påvirker energieffektiviteten.

Utsynet mot himmelen kan forbedres kraftig ved reduksjon av lysforurensing. Lys reflekteres i atmosfæren og legger et slør mellom oss og himmelen.

Kilde: bevarmorket.no