Det er stor interesse for hytter og fritidstilbudene i Pihl. Derfor gjør vi det vi kan for å møte forventningene til hytteeierne våre. Her finner du velutviklede hytteområder og fasiliteter av høy kvalitet for sport- og fritidsaktiviteter.

Alle hytteeiere i området bidrar til å dekke kostnader til servicetiltak. Kostnader ved drift og vedlikehold for hyttevei og vannposter legger grunnlaget for serviceavgiften for den enkelte hytteeier.

Sjusjøen og omegn skiforening
Bidrag til sti-, sykkel- og løypearbeidet faktureres sammen med serviceavgiften der det foreligger en avtale eller konkret hjemmel, for eksempel ved avtale om innløsning av tomt.
I andre tilfeller er løypeavgiften frivillig. Vi vil oppfordre alle til å bidra gjennom årlig utsendt faktura. Bidraget går direkte til løypearbeidet til Sjusjøen og Omegn Skiforening.