Registrer deg som vegbruker på youpark.no

Man kan løse vegbillett, årskort, sesongkort og klippekort. Dette skjer nå kun på nettsiden www.youpark.no.

For enklest mulig passering og betaling anbefaler vi kjøp av abonnement. Klippekort gir rimeligere pris pr. passering og har ingen utløpsdato.

Enkeltpasseringer betales innen 48 timer for å unngå fakturagebyr. Ved å registrere deg som bruker kan du få tilsendt betalingslenke ved enkeltpassering som kan betales via SMS, Vipps eller betalingskort.

Vegbrukere og hytteeiere Storåsen – vintersesong:

Fra 1. november til 30. april driftes bomsystemet på Storåsen av Storåsen AS.
Se info på: www.storasen.no

Godt synlig infoskilt er plassert før kameraet.

Beskrivelse av alternativer for 2024:

 • Enkeltpasseringer
  Kjøretøy under 3,5 tonn: Kr 121,-
  Kjøretøy over 3,5 tonn: Kr 242,-
  Kjøretøy over 7,5 tonn: Kr 363,-

 • Årskort 2024
  Årskort 1 bil: kr 2.500,-
  Årskort 2 biler: kr 3.910,-

  Gjelder kun kjøretøy under 3,5 tonn, hele kalenderåret (ikke vintersesong på Storåsen). Gjelder ikke næringsdrivende. Du kan selv endre reg.nr på kjøretøy. Dette gir en karenstid på 3 dager.

 • Sesongkort, 01.05. – 31.10.2024
  Sesongkort 1 bil: kr 1.840,-

  Gjelder kun kjøretøy under 3,5 tonn. Gjelder ikke næringsdrivende.
  Du kan selv endre reg.nr på kjøretøy. Dette gir en karenstid på 3 dager.

 • Klippekort med inntil 10 registreringsnummer
  20 turer (10% rabatt): kr 2.178,-
  50 turer (20% rabatt): kr 4.840,-

 • Klippekort for hytteeiere og beiteberettigede
  20 turer (25% rabatt): Kr. 1.815,-

  50 turer (25% rabatt): Kr 4.538,-
  Gjelder 5 kjøretøy.
  Du kan selv endre reg.nr på kjøretøy. Dette gir en karenstid på 3 dager.

 • Klippekort for hytteeiere Storåsen-Aksjøen (sommersesong)
  Kr. 42 pr tur:
  20 turer: Kr. 840,-

  50 turer: Kr 2.100,-
  Gjelder 5 kjøretøy.
  Du kan selv endre reg.nr på kjøretøy. Dette gir en karenstid på 3 dager.
  Tilleggsbetaling for hele vegnettet betales til Vipps 689920.


  Søk på bomvei «Pihl AS» ved kjøp av abonnement.