Registrer deg som vegbruker på youpark.no

Man kan løse vegbillett, årskort, sesongkort og klippekort som før. Dette skjer nå kun på nettsiden www.youpark.no.

Enkeltpasseringer kan betales innen 48 timer for å unngå fakturagebyr.
Se betalingsmuligheter på www.youpark.no.

Vegbrukere og hytteeiere Storåsen – vintersesong:

Fra 1. november til 30. april driftes bomsystemet på Storåsen av Storåsen AS.
Se info på: www.storasen.no

Godt synlig infoskilt er plassert før kameraet.

Beskrivelse av alternativer for 2023:

 • Enkeltpasseringer
  Kjøretøy under 3,5 tonn: Kr 118,-
  Kjøretøy over 3,5 tonn: Kr 236,-
  Kjøretøy over 7,5 tonn: Kr 354,-

 • Årskort 2023
  Årskort 1 bil: kr 2.450,-
  Årskort 2 biler: kr 3.830,-

  Gjelder kun kjøretøy under 3,5 tonn, hele kalenderåret (ikke vintersesong på Storåsen). Gjelder ikke næringsdrivende. Du kan selv endre reg.nr på kjøretøy. Dette gir en karenstid på 3 dager.

 • Sesongkort, 01.05. – 31.10.2023
  Sesongkort 1 bil: kr 1.800,-

  Gjelder kun kjøretøy under 3,5 tonn. Gjelder ikke næringsdrivende.
  Du kan selv endre reg.nr på kjøretøy. Dette gir en karenstid på 3 dager.

 • Klippekort med inntil 10 registreringsnummer
  20 turer (10% rabatt): kr 2.124,-
  50 turer (20% rabatt): kr 4.720,-

 • Klippekort for hytteeiere og beiteberettigede
  20 turer (25% rabatt): Kr. 1.770,-

  50 turer (25% rabatt): Kr 4.425,-
  Gjelder 5 kjøretøy.
  Du kan selv endre reg.nr på kjøretøy. Dette gir en karenstid på 3 dager.

 • Klippekort for hytteeiere Storåsen-Aksjøen (sommersesong)
  Kr. 41 pr tur:
  20 turer: Kr. 820,-

  50 turer: Kr 2.050,-
  Gjelder 5 kjøretøy.
  Du kan selv endre reg.nr på kjøretøy. Dette gir en karenstid på 3 dager.
  Tilleggsbetaling for hele vegnettet betales til Vipps 689920.


  Søk på bomvei «Pihl AS» ved kjøp av abonnement.