Pihl – fjellområdet som trakk bønder og byfolk til fjells

Da statskassen ble tømt etter Napoleonskrigene, ble løsningen å selge unna utmark i Norge som da  sto i kongens eie. Dermed kommer Ole og navnet Pihl inn i vår historie. Det var da presten og trelast- entreprenøren Ole Pihl kjøpte eiendommen i 1811 at denne delen av utmarka i Ringsakerfjellet kom i  privat eie.

Ole Pihl drev tømmer ut fra eiendommens østre del, men tiden for trelast var problematisk under denne perioden. Konkursen tok til i 1823, og eiendommen ble solgt til Marcus Gjøe Rosenkrantz på auksjon samme år. Helt siden bøndene i gamle Ringsaker og Nes bygdeallmenning gikk sammen og kjøpte Pihl- eiendommen i 1834, har området vært eid og forvaltet i fellesskap. Eiendommen har hatt mange navn  opp gjennom tidene. Siste navnendring skjedde i 2005 da Pihlske Sameie gikk over til å hete Pihl AS.  I dag jobber vi langsiktig og bærekraftig på vegne av interessene til våre nesten 800 eiere, 3000 hytteeiere, felleskapet og ikke minst naturen.

Bøndenes setervirksomhet på nesten 200 setrer og 23 setervanger, tømmerdriften og jakt og fisket  preget Pihl-området inntil byfolket, og senere også turistene, fikk øynene opp for Ringsakerfjellet rundt århundreskiftet. Etterhvert åpnet nye veier og bilbruk for områder som tidligere var utilgjengelige.  Dermed ble reisen til fjellet mer vanlig blant folk, og rekreasjon, frisk luft og fjellvandring sto høyt på  ønskelisten i en tid der fjellet og den norske naturen skapte et romantisk bilde i folk. Ettersom tiden  gikk ble mange av disse tilreisende også hytteeiere, og utviklingen av hytteområder gikk derfor radig.  Allerede i 1960 var det hele 1500 hytter i Pihl. Ved utgangen av 2017 var det 2500 festetomter og  nesten 500 selveiertomter her. Fjellet tiltrekker fortsatt – den trenden har aldri gitt seg.

I dag er ikke Pihl bare en utmarkseiendom med et naturlig ressursrikt og mangfoldig tilbud, men et  område som drives av store ambisjoner med visjonen om å bli Norges beste fritidsdestinasjon.