Status – behandling av innløsningssaker: Tilbud for 2019-saker sendes ut i løpet av året.

Når kan festetomten løses inn?

  • Første mulige innløsningstidspunkt er 30 år etter at festeforholdet første gang ble etablert (uavhengig av hvor mange festekontrakter som er utstedt til avløsning av gamle), eller ved festetidens utløp.
  • Dersom kontrakten har løpt over 30 år uten innløsning, kan innløsning av fritidseiendom deretter skje hvert 10. år.

Hva må du gjøre for å få innløst festetomten din?

  • Du må sende et skriftlig krav om innløsningstilbud senest 1 år før din innløsningsdato.
  • Skriv et enkelt brev hvor du fremmer ønske om innløsning. Brevet må ha din signatur. Du vil få en bekreftelse på at vi har mottatt kravet.
  • Du vil motta tilbud og vilkår for innløsning i løpet av innløsningsåret.
  • Dersom du aksepterer tilbud går vi i gang med innløsningsprosessen. Du kan også velge å fortsette festeforholdet.

Hva blir prisen for din festetomt?

  • Innløsningssummen beregnes ut ifra innløsningsdato.
  • Innløsning av hyttetomter i henhold til Tomtefesteloven, er et omfattende sakskompleks. Vi er, i henhold til loven, forpliktet til å gi hytteeiere, som ønsker innløsning av festetomten, et tilbud om innløsning. For å ha mulighet til å komme à jour med dette, må vi forholde oss til de innløsningssakene som har krav på innløsning de respektive år.
    Vi beklager at vi ikke ser oss i stand til å gi tilbud eller ytterligere svar eller kommentarer før behandling av din sak.

SEND FORESPØRSEL