Status – behandling av innløsningssaker: 
Oppmåling for 2021-saker starter i løpet av juli og vil deretter pågå gjennom sommer og høst.
Innkalling til oppmålingsforretning utsendes fra Ringsaker Kommune.

 

Når kan festetomten løses inn?

  • Første mulige tidspunkt for innløsning er 30 år etter at festeforholdet første gang ble etablert (uavhengig av hvor mange festekontrakter som er utstedt til avløsning av gamle), eller ved festetidens utløp.
  • Dersom kontrakten har løpt over 30 år, kan innløsning av fritidseiendom deretter skje hvert 10. år.

Hva må du gjøre for å få innløst festetomten din?

  • Du må sende et skriftlig krav om innløsningstilbud senest 1 år før din innløsningsdato.
  • Fyll ut og send oss skjemaet Søknad om innløsning. Søknaden må ha din signatur. Du vil få en bekreftelse på at vi har mottatt kravet.
  • Du vil motta tilbud og vilkår for innløsning i løpet av innløsningsåret.
  • Dersom du aksepterer tilbud går vi i gang med innløsningsprosessen. Du kan også velge å fortsette festeforholdet.

Hva blir prisen for din festetomt?

  • Innløsningssummen beregnes ut ifra innløsningsdato.
  • Innløsning av hyttetomter i henhold til Tomtefesteloven, er et omfattende sakskompleks. Vi er, i henhold til loven, forpliktet til å gi hytteeiere, som ønsker innløsning av festetomten, et tilbud. For å ha mulighet til å komme à jour med dette, må vi forholde oss til de innløsningssakene som har krav på innløsning de respektive år.
    Vi beklager at vi ikke ser oss i stand til å gi tilbud eller ytterligere svar eller kommentarer før behandling av din sak.

SEND FORESPØRSEL

SØKNAD OM INNLØSNING