Status – behandling av innløsningssaker: Tilbud for 2020-saker sendes ut i løpet av året. Ringsaker Kommune foretar resterende oppmålinger for 2019 og 2020 saker i løpet av høsten. Allerede oppmålte tomter blir ferdigbehandlet av kommunen og Pihl fortløpende. 

 

Når kan festetomten løses inn?

  • Første mulige tidspunkt for innløsning er 30 år etter at festeforholdet første gang ble etablert (uavhengig av hvor mange festekontrakter som er utstedt til avløsning av gamle), eller ved festetidens utløp.
  • Dersom kontrakten har løpt over 30 år, kan innløsning av fritidseiendom deretter skje hvert 10. år.

Hva må du gjøre for å få innløst festetomten din?

  • Du må sende et skriftlig krav om innløsningstilbud senest 1 år før din innløsningsdato.
  • Skriv et enkelt brev hvor du fremmer ønske om innløsning. Brevet må ha din signatur. Du vil få en bekreftelse på at vi har mottatt kravet.
  • Du vil motta tilbud og vilkår for innløsning i løpet av innløsningsåret.
  • Dersom du aksepterer tilbud går vi i gang med innløsningsprosessen. Du kan også velge å fortsette festeforholdet.

Hva blir prisen for din festetomt?

  • Innløsningssummen beregnes ut ifra innløsningsdato.
  • Innløsning av hyttetomter i henhold til Tomtefesteloven, er et omfattende sakskompleks. Vi er, i henhold til loven, forpliktet til å gi hytteeiere, som ønsker innløsning av festetomten, et tilbud. For å ha mulighet til å komme à jour med dette, må vi forholde oss til de innløsningssakene som har krav på innløsning de respektive år.
    Vi beklager at vi ikke ser oss i stand til å gi tilbud eller ytterligere svar eller kommentarer før behandling av din sak.

SEND FORESPØRSEL

SØKNAD OM INNLØSNING