Ved overdragelse trenger vi følgende:
– Original festekontrakt
– Skjøte for tinglysning eller kopi (u)skifteattest / testamente
– Navn, adresse, epost og telefonnummer på ny eier

Det påføres transport til ny fester i festekontrakten. I skjøte for tinglysing av overdragelsen er det en egen rubrikk for påskrift av grunneiers/bortfesters godkjenning av overdragelsen, der representant for Pihl AS må undertegne. Skjøte må sendes oss i original.

For Pihl AS og Ringsakeralmenningene er det fastsatt et overdragelsesgebyr på kr. 3 000,- til grunneier.

Vi minner om at det er festers plikt å sette seg inn i festekontraktens innhold.
Ved overdragelser hvor det ikke benyttes eiendomsmegler vil vi anbefale å sende oss en skriftlig henvendelse for å motta festeopplysninger på forhånd: Send e-post.