Ønsker du å knytte deg til den kommunale VA-ledningen må det inngås avtale med Pihl AS om dette.
Pihl står for utbyggingen av det offentlige VA-nettet på Sjusjøen og Kroksjølia.
Utbyggingen i Kroksjølia gjenopptas av Maskinkraft sommeren 2024. Egen info om prosjektet vil bli sendt ut til berørte hytteeiere i løpet av våren.

Kroksjølia:
Kr. 387.500,-.
Stikkledning inkludert.
Markering i kartet viser gjeldende område.

Andre områder:
Kr. 287.500,-.
Stikkledning bekostes av hytteeier.

Prisene er ink. mva.

Avtale om VA-tilkobling


Registrer deg i skjemaet for å motta avtale om tilkobling på Sjusjøen og i Kroksjølia:

Saksgang hos Pihl

På grunn av saksbehandling hos oss ønsker vi henvendelser om avtaler via registreringsskjemaet. Avtaleutkast sendes ut fortløpende, med oppstart etter påske.

  • Det inngås avtale om VA-tilkobling.
  • Fakturering gjøres i henhold til avtale.
  • Du kontakter selv entreprenør som bistår med søknad til kommunen.
  • Pihl er med på befaring før oppstart.
  • Pihl godkjenner oppussing når prosjektet er ferdig.

Kommunens gebyrer finner du her.
For de som søkte om sanitærabonnement til kommunen før tilknytningsstoppen må det søkes på nytt nå.

Varslinger fra Ringsaker Kommune
Ringsaker kommune bruker et varslingssystem for å varsle eiere av fritidsboliger i et geografisk område ved vannavstengning eller andre hendelser. Kontaktinfomasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. Det anbefales å legge inn mobilnummer og epostadresse i dette registeret. Dersom du ikke har tinglyst festeforhold bør du melde deg inn i et tilleggsregister for varsling. Les mer på Ringsaker Kommunes nettsider.

Avløp til tett tank

I de indre områdene er tilbudet i dag tappepunkt for vann som bæres inn i hytta.

Utslipp til tett tank godkjennes bare i påvente av at det offentlige ledningsnett blir ført fram til tomta. Det må da inngås en avtale mellom hytteeier og Pihl, og denne sendes Ringsaker kommune sammen med søknad om utslippstillatelse.
Det vises for øvrig til kommunale retningslinjer og forskrifter. Her inngår som vilkår bl.a. at anlegget knyttes til offentlig godkjent avløpsledning når dette framføres i området.

Tomtefester er ansvarlig for at vegnettet utfra offentlig veg og fram til avløpstanken har nødvendig framkommelighet og at vegen har nødvendig bæreevne når tømming skal skje. Etter avtale med grunneier må han sette vegen i stand til å tåle tankbil for tømming og utbedre eventuelle skader.

Send henvendelse.