Byggesøknad kan sendes til oss først eller direkte til Ringsaker Kommune. Vi vil da motta kopi av søknad for uttalelse.

Ringsaker Kommune – byggesak