Vi mottar kopi av byggesøknad fra Ringsaker Kommune.

Ringsaker Kommune – byggesak