All skog på eiendommen, og på tomter fradelt på eiendommen, betraktes som verneskog i henhold til skogloven.

For å felle trær på din hyttetomt trenger du tillatelse fra Pihl. Dette gjelder både festetomter og selveiertomter.

Send henvendelse.