For å felle trær på din hyttetomt trenger du tillatelse fra Pihl. Dette gjelder både festetomter og selveiertomter.

Send henvendelse.