Her finner du velutviklede hytteområder og fasiliteter av høy kvalitet for sport- og fritidsaktiviteter.

Alle hytteeiere i området bidrar til å dekke kostnader til fellestiltak, i henhold til overenskomst med vel-foreningene. Kostnader ved drift og vedlikehold for hyttevei og vannposter legger grunnlaget for brukerbetaling for den enkelte hytteeier. 

Bidrag til sti- og løypearbeid

For selveiertomter faktureres bidrag til sti-, sykkel- og løypearbeidet sammen med brukerbetaling, i henhold til avtale om innløsning av tomt. Bidraget går direkte til løypearbeidet til skiforeningen.