Det gjøres en stor innsats på hytteveier gjennom sommerhalvåret. Mannskapet i driftsavdelingen har god erfaring med vedlikehold og utbedring, og vegene som er opprustet de siste årene holder god stand over lengre tid.

De siste årene har det blant annet vært egne prosjekter på veger på Gammelskolla, Grunnåsen, Hammarseterhøgda, Ljøsheim og Sjusjøen. Prosjekter på hyttevegene vil fortsette i årene fremover.

Ved opprusting av hyttevegene er vi ekstra nøye med å lage en fin bue på vegen, slik at vann enklere renner ut i grøftene. Dette sørger for mindre slaghull og at vegen holder seg bedre i årene fremover.

I tillegg grøftes det på nytt ved behov, og hogges unna der det er nødvendig. Det legges nye stikkrenner og kjøres på bærelag og grus.

Vi takker for god innsats fra mannskapet, og ser frem til videre arbeid i hyttevegene fremover.