Brøyting

Som hytteeier har du selv ansvar for brøyting av din stikkveg inn til hytta. Her finner du kontaktinfo til entreprenør for ditt område.

Felling av trær

All skog i hytteområder betraktes som verneskog i henhold til skogloven, og trefelling skal derfor godkjennes av Pihl på forhånd. For Sjusjøen er det fastsatt egne regler for trefelling i samarbeid med Sjusjøen Vel.

Beitedyr i Ringsakerfjellet

Pihl-området er beitemark for til sammen 18.000 sau og storfe i sommersesongen. Tidligste slippedato er 25. mai 2023. Det slippes i nedre områder først.

Kontaktinfo beitedyrlag

Sau på Sjusjøen

Har du observert skadde beitedyr i fjellet? Her finner du kontaktinfo for beitedyrlagene for Sjusjøen og Ringsakerfjellet.

Fritidsbolig

Dersom du skal bygge ny hytte eller tilbygg skal vi som grunneier gi en uttalelse til byggesaken. Tilbygg inntil 15 m2 er ikke søknadspliktig til Ringsaker Kommune, men skal godkjennes av grunneier.

Jakt og fiske

Vi kan tilby store og gode terrenger for deg som liker jakt, fiske, natur- og friluftsliv.

Sjusjøen og Omegn Skiforening

Langrennspor på Sjusjøen

Sjusjøen & Omegn Skiforening tilbyr i dag 300 km merkede, preparerte skiløyper og utallige km merkede turstier og sykkelveger.

Visit Sjusjøen

Aktiviteter, arrangementer, mat og uteliv. Her finner du alt du trenger å vite om Sjusjøen.

Anneks

Vinterutsikt i Sjusjøen sentrum

Anneks inneholder beboelsesrom og er derfor søknadspliktig i Ringsaker Kommune. Som grunneier skal vi gi en uttalelse til byggesaken.

Uthus

Frittliggende bygning inntil 30 m² bruksareal som ikke benyttes til beboelsesrom, trenger kun tillatelse fra grunneier Pihl AS.